Få kontroll över byggklimatet

Lambertssons klimatkontroll är ett erbjudande med tjänster och produkter som gör det enkelt att hålla koll på hur en byggnation mår under byggtiden.

Johan Lindroth är affärschef med fokus på tillfälliga elinstallationer och byggklimat med ansvar för att konceptutveckla det segmentet.

Tanken med Lambertssons satsning på energioptimering är naturligtvis att hushålla med våra resurser. Vi jobbar för att kunna lösa kravet på helt fossilfria arbetsplatser med tex. eldrivna anläggningsmaskiner. Ett annat exempel är flexibel tillslutning som är ett mer hållbart och energieffektivt alternativ än byggfolie eller plyfaskivor, berättar Johan.

De största förändringarna som skett de senaste åren inom energiområdet är digitaliseringen och uppkopplingsbarheten av nya mätare, sensorer och styrningar. Trots det ser vi att byggbranschen fortfarande är i digitaliseringens linda och styrningarna inom både klimat, belysning och larm kommer att utvecklas exponentiellt framöver. Johan berättar att de lägst hängande frukterna är styrning av byggvärmen samt utbildning i vad man kan göra på byggarbetsplatsen för att spara energi. Genom att få till en beteendeförändring ökar också kostnadsmedvetenhet på byggena.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Lambertsson i nytt avtal med Arkeologerna

Arkeologerna var Lambertssons första kund inom offentlig sektor. 
Det var tio år sedan. Nu har parterna skrivit på ett nytt avtal.

Förvärvar expertis inom bygglogistik

Lambertsson förvärvar delar av logistikföretaget Servistik (den digitala plattformen Serviplan och samtlig bygglogistik).

Ingen ska komma till skada när Sverige byggs

Den 28 april uppmärksamma vi den internationella dagen för arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.