Vi fortsätter ta täten i omställningen

Lambertsson är och ska vara drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan

Nu samlar vi bevis efter bevis på att vi tar flera kliv mot att erbjuda kunderna mer hållbara helhetslösningar. Till exempel har vi Varvsstaden som växer fram i Malmö där vi också har ett alldeles nytt kundcenter. 

För oss på Lambertsson är det viktigt att vara drivande i arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan. Vi har bland annat tagit steget från fossila bränslen till el när det gäller driften av olika anläggningsmaskiner i vårt uthyrningssortiment. På så vis hjälper vi våra kunder att välja rätt maskiner och använda rätt tjänster för vår gemensamma framtid och som vi ofta säger så vill vi inte vara en del av problemet, utan en del av lösningen.

I kampanjen för ”Lambertsson fortsätter att ta täten i omställningen” kommer vi att fokusera på tjänsterna; Logistics, Control, Lambertsson Online och använda Varvsstaden som både referensprojekt och även lyfta vårt nya kundcenter. 

"Våra kunder ska veta att Lambertsson prioriterar hållbarhetsfrågan och tar frågan på allvar"

Kampanjfakta

I kampanjen kommer fokus vara på att koppla sam-man tjänsterna med ”gröna” fördelar. Här kommer några av våra budskap som också är bärande för vår kampanj:

  • Lambertsson fortsätter att ta täten i omställningen - Vi skapar affärsnytta samtidigt som vi minskar miljöpåverkan
  • Stora förändringar med små insatser - Bidra till en hållbar utveckling – miljömässigt, ekonomiskt och socialt
  • Vi är med och bygger en hållbar framtid – Hållbara val ska vara enkla att göra
  • Grön kontroll över byggklimatet - Optimera energianvändningen för hållbar ekonomi och miljö

Läs tidigare nyheter och artiklar

Kontrollintyg som skapar ordning och minskar kostnaden

Håll koll på intyg och undvika sanktionsavgifter direkt i Lambertsson Online för en säker arbetsplats.

Varvsstaden - ett hållbart projekt på många plan

Varvsstaden i Malmö växer fram till en av världens mest spännande stads-delar. En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem. Stora mängder material som nu demonteras återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet bli...

Sinfra har tecknat ramavtal med Lambertsson

Sinfra är en upphandlingsorganisation som omfattar drygt 500 bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, VA och el. Lambertsson har sedan tidigare ett avtal med Sinfra om utrustning för avstängning av trafik.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.