Kontrollintyg som skapar ordning och minskar kostnaden

Håll koll på intyg och undvika sanktionsavgifter direkt i Lambertsson Online för en säker arbetsplats.

Lambertssons digitala plattform; Lambertsson Online, fortsätter att öka i antalet användare. Enkelheten och smidigheten med digitala kontrollintyg har lett till att ännu fler av våra kunder har upptäckt fördelarna med att hantera sina projekt via Lambertsson Online.

”Systemet ger kontroll och minskar kostnaderna. Till exempel blir det enklare att hålla ordning på intyg för filterbyten i stoftavskiljare”

Via Lambertsson Online, som kan beskrivas som företagets digitala skyltfönster, presenteras både produkter och tjänster. Här hanteras även de digitala intyg som gäller för bland annat filter- och påsbyten i olika typer av maskiner. Det gäller inte minst stoftavskiljare och luftrenare som är nödvändiga i många byggprojekt, där tillsynen sköts av Arbetsmiljöverket.

Den som hyr en sådan maskin hos Lambertsson får en QR-kod som leder till ett tidsbestämt intyg för användande, där det sedan gäller att ha kontroll på när det är dags att exempelvis byta ett filter. Det är här som Lambertsson Online underlättar för kunderna genom att skicka push-notiser med påminnelser. 

– Det här är en viktig funktion av flera skäl, förklarar Jimmie Holst, chef för Lambertssons affärssystem. Att inte byta filter i tid kan leda till att farligt kvartsdamm sprids i luften, och det kan också inne- bära vitesbelopp efter Arbetsmiljöverkets tillsyn.

– När vi hyr ut maskiner vill vi förstås hjälpa till, och det här var en särskild satsning med fokus på arbetsmiljön, berättar Jimmie Holst, chef för IT och affärssystem hos Lambertsson.

Via Lambertsson Online kan kunderna få en överblick av hela sitt hyresinne-hav och få tillgång till personlig säkerhets-introduktion (PSI) för de aktuella maskiner-na. Det går även att i detalj planera sitt arbete och följa projekten över tid.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Sinfra har tecknat ramavtal med Lambertsson

Sinfra är en upphandlingsorganisation som omfattar drygt 500 bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, VA och el. Lambertsson har sedan tidigare ett avtal med Sinfra om utrustning för avstängning av trafik.

Varvsstaden - ett hållbart projekt på många plan

Varvsstaden i Malmö växer fram till en av världens mest spännande stads-delar. En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem. Stora mängder material som nu demonteras återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet bli...

Vi fortsätter ta täten i omställningen

Lambertsson är och ska vara drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.