Sinfra har tecknat ramavtal med Lambertsson

Sinfra är en upphandlingsorganisation som omfattar drygt 500 bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, VA och el. Lambertsson har sedan tidigare ett avtal med Sinfra om utrustning för avstängning av trafik.

I och med detta avtal kan vi leverera hela vårt produktutbud och få ett mer komplett erbjudande gentemot Sinfra, säger Per Hovbrandt, sälj- och marknadschef. I praktiken blir det en effektivisering för bolagen i och med att de nu endast behöver en leverantör i varje projekt. 

Lambertssons engagemang kring hållbarhet var en bidragande orsak till att man valdes ut som en av Sinfras leverantörer. I upphandlingen utvärderades parametrar som en klimatförbättrad maskinpark och fossilfria transporter. 

– Vi blir glada över att värderas högst avseende vår miljöprofil. Det visar att vårt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor bär frukt. Jag är övertygad om att det moderna sätt som Sinfra tar sig an miljöfrågor i upphandlingar på sikt är vägledande för hela branschen.

Ramavtalet har redan trätt i kraft och sträcker sig till maj 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år på initiativ av Sinfra.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Varvsstaden - ett hållbart projekt på många plan

Varvsstaden i Malmö växer fram till en av världens mest spännande stads-delar. En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem. Stora mängder material som nu demonteras återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet bli...

Vi fortsätter ta täten i omställningen

Lambertsson är och ska vara drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan

Kontrollintyg som skapar ordning och minskar kostnaden

Håll koll på intyg och undvika sanktionsavgifter direkt i Lambertsson Online för en säker arbetsplats.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.