Kortade maskinkön på service

Så drevs det framgångsrika projektet i Jordbro

Hur gör man för att på två veckor beta av en kö på 300 maskiner som behöver servas och kontrolleras för att kunna hyras ut igen? Det vet Stellan Lundblad, servicechef på Lambertssons filial i Jordbro. Där genomfördes nyligen ”Projekt 650!” med målet att få ned antalet maskiner i vänteläge från 950 till 650 och därmed också nå det övergripande målet om att högst fem procent av maskinflottan ska befinna sig i kö till service. Bakgrunden till satsningen är insikten om att sommaren alltid innebär att fler maskiner än vanligt lämnas tillbaka till uthyraren.
– Det är naturligt att kunder vill stänga projekt inför semestrar, säger Stellan Lundblad. Dessutom kan det upplevas som en säkerhetsrisk att behålla utrustning som de inte äger men ändå ansvarar för. Sommaren 2021 stod 950 olika maskiner i kö för service och genomgång i Region Öst. Det innebar att åtta procent av maskinflottan befann sig i kö, allt från elskåp och uttagsmoduler till belysningsmaster, packnings- och anläggningsmaskiner. Och maskiner som inte är färdiga att hyra ut ger förstås inga inkomster.
– Det var för mycket, så något radikalt behövde göras, säger Stellan Lundblad.
Sagt och gjort. Ledningen kallade till sig filial- och kundcenterchefer i regionen för att diskutera förslaget att under två intensiva projektveckor flytta en del personal till anläggningen i Jordbro som blev navet i ”Projekt 650!”. Det visade sig att filialerna i Uppsala och Sollentuna kunde ”låna ut” elektriker som behövs för den del av arbetet som kräver behörighet. Här kan det annars lätt bli flaskhalsar i servicearbetet. Nu vidtog planering och prioritering – och inte minst pepp och uppmuntran från projektledare Stellan.
– Det har varit väldigt roligt att leda det här arbetet. Det blir en viss stämning när man jobbar tillsammans mot ett tufft mål under tidspress. Projektet genomfördes samtidigt som det ”vanliga” inflödet av tillbakalämnade maskiner togs omhand, något som innebar krav på extra noggrann planering. En viktig signal om det gemensamma ansvaret var att arbetsledare och chefer också kavlade upp ärmarna i verkstäder och servicehallar. 
– Det gäller att skapa ett personligt engagemang som genomsyrar hela gruppen. Då gör alla det där lilla extra som gör att man når målet, säger Stellan Lundblad.
Och hur det gick? Jo, över förväntan – Vi slutade på 562, så målet nåddes med god marginal.

Läs tidigare nyheter och artiklar

Nu knäpper vi hjälmen

Nu skärper vi kraven på personlig skyddsutrustning i Sverige.

För en värld utan barnarbete

Lambertsson stödjer Musikhjälpen som återkommer för fjortonde gången (13–19 december). Denna gång kommer glasburen stå på Gamla torget i Norrköping. Temat som vi stödjer i är ”För en värld utan barnarbete”.

Skydda verktyg och maskiner på ett smartare sätt

En säkrare och effektivare förvaring

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.