Lambertsson löser logistiken i jätteprojekt

Jätteprojektet Hagastaden fortsätter att växa fram i Stockholm. Lambertssons logistiksystem Serviplan är avgörande för att kunna samordna tusentals transporter utan förseningar och flaskhalsar.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industrilösningar. Sedan ett år tillbaka erbjuder bolaget även marknadssmarta logistiktjänster genom konceptet Lambertsson Logistics där det pågående projektet Hagastaden i Stockholm är det största uppdraget hittills. Hagastaden breder ut sig på 96 hektar och kommer vid färdigställandet att omfatta 6 000 bostäder samt 50 000 arbetsplatser.

– Lambertsson ansvarar för alla transporter till hela utbyggnadsområdet och så här långt har vi hanterat cirka 60 000 bokningar i vårt digitala leveransplaneringssystem Serviplan, ett system som ger kontroll över hela materialflödet från producent till slutkund, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef på Lambertsson.

När byggbolagen bokar sina transporter i systemet får samtliga aktörer en helhetsbild av flödet i de olika lossningsytorna. På så sätt undviks flaskhalsar och förseningar.
– Serviplan låter oss vara spindeln i nätet så att lastbilstransporterna inte orsakar köer. Det är extra viktigt i det här projektet på grund av närheten till Karolinska universitetssjukhuset där trafiken annars skulle kunna störa blåljuspersonalen, säger Christian Segerström, logistikansvarig på Lambertsson.

Lambertsson har fått ett allt större ansvar av Stockholms stad under projektets gång.
– Det är ett väldigt utvecklande samarbete och den feedback vi fått är 100 procent positiv, säger Rasmus Gardahl.

Lambertsson har nu fått förlängt förtroende fram till 2025.
– Samarbetet med Lambertsson har varit en avgörande del för utbyggnaden av Hagastaden. Personalen brinner för det de gör och är inte rädda för nya utmanande uppgifter, säger Ebrahim Ilya, byggprojektledare på exploateringskontoret i Stockholm stad.

För mer information: Per Hovbrandt, marknadschef, 073 - 384 88 50

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Lambertsson ingår i Peabkoncernen. 

Läs tidigare nyheter och artiklar

Kontrollintyg som skapar ordning och minskar kostnaden

Håll koll på intyg och undvika sanktionsavgifter direkt i Lambertsson Online för en säker arbetsplats.

Vi fortsätter ta täten i omställningen

Lambertsson är och ska vara drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan

Varvsstaden - ett hållbart projekt på många plan

Varvsstaden i Malmö växer fram till en av världens mest spännande stads-delar. En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem. Stora mängder material som nu demonteras återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet bli...

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.