Vår Sak Våren 2022

Nu effektiviserar vi byggbranschen

Vi genomförde målsättningen med 500 besök hos våra största kunder, ett bra sätt att lära sig mer om kunden, hjälpa med bättre lösningar samtidigt som möjligheten till fler affärer blir verklighet. Vår senaste produkt leveranscontainern uppmärksammades, där Peabs platschefer blivit uppvaktade om alla fördelar samt gett en möjlighet till dialog för våra effektiva arbetsplatser. Genom en säljpush kunde vi genomföra 500 säljaktiviteter med tydliga tjänsteerbjudande och bättre lösningar till kunderna. Den interna succén Challenge triggade igång många att röra på oss, och tillsammans gick vi tio miljoner steg. 

Läs hela tidningen

Artiklar från VÅR SAK 11

Obemannad butik blir verklighet tack vare Lambertsson

Ahlsell öppnar nu sin första obemannade butik och köper tjänsterna från Lambertsson, som även blir hyresvärd för de moduler som nu blivit ett byggvaruhus för hantverkare.

Lambertsson Control ett verktyg för hela branschen

Från årsskiftet blev det lagkrav på att redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har, en så kallad klimatdeklaration. Det är omfattande information som ska redovisas till Boverket och här kommer vi och Lambertsson Control in som ett viktigt verktyg i den processen.

Glacell bolagiseras

Glacell tar nästa naturliga kliv och blir ett helägt dotterbolag till Lambertsson. Genom Glacell kan vi fånga upp projekten tidigt och vara med även efter att byggnation är klar och till eftermarknad. Där Lambertsson är ansvarig för uppförande av byggnad, så kommer Glacell in när det handlar om bland annat klimatdeklaration/energideklaration, l...

Kundcenter i Trollhättan

Vi har träffat Håkan Johansson som är tillförordnad chef på vårt kundcenter i Trollhättan. Håkan började hos Lambertsson 2021 och var tidigare grävmaskinist. Det som lockade var främst större omväxling och fler kollegor och det har han verkligen fått uppleva! Här är inte den ena dagen den andre lik och det är varierande arbetsuppgifter och framf...

Logistics – ledande bygglogistik

Under våren rullar kampanjen med vårt logistikerbjudande ut. Sedan förvärvet av Servistik och Serviplan har erbjudandet paketerats med fokus på kundnytta. Övergripande handlar det om vi erbjuder helhetslösningar, inte bara under projektets gång, utan även innan allting är påbörjat. Vi ser idag att ju tidigare kunden kommer till oss, desto fler...

Steget före på en spännande resa

Det var 2020 som Jennifer började som filialchef, med över 12 års erfarenhet inom byggbranschen och teknisk byggmätning kändes detta rätt steg att ta.

Vi är med och bygger en ny hållbar stadsdel

På Kockums gamla område i Västra Hamnen i Malmö, pågår en febril aktivitet. Peab bygger bostäder, gamla byggnader renoveras som omvandlas till moderna kontor och det pågår marksaneringar överallt. Man brukar prata om att lyfta blicken, men ibland kan det vara värt att zooma in på detaljerna. Nu bevarar man 100 år gamla träd i Varvsstaden. Bakom...

Helhetslösningar redan från start

Den största kundnyttan och det våra kunder uppskattar mest är att vi erbjuder en väldigt hög expertis inom alla lagar och regler inom TA. När kunderna kommer in tidigt i processen kan vi lättare hjälpa dem och förklara vad det finns för olika lösningar till de olika kraven som uppstår i de administrativa föreskrifterna. Vi hjälper dem då redan...

Ett affärssystem som gör det lätt att göra rätt

Elevate går nu in i nästa fas och snart kommer våra kunder uppleva snabbare och bättre information och medarbetarna kommer känna att all kundkontakt sker på ett snabbare och effektivare sätt. Vi kan då också ge bättre service när all information är samlad på ett ställe och framför allt blir kundupplevelsen bättre.

Storsatsning i Norrland med LKAB

Det är stora satsningar som nu görs i norra Sverige berättar Erik Mogren som är Regionchef i norr hos Lambertsson och gruvbrytningen med LKAB är den största beställaren i Gällivare och Kiruna.  –Vi upplever att nästan allt som händer i Malmfälten grundar sig i LKAB:s beslut och affären med LKAB innebär för Lambertsson framför allt att det bli...

Med vår bodetablering får vi kollegor att trivas

Vi erbjuder kunderna olika former av bodar och tar fram färdiga förslag för bodetablering med alla detaljer på plats; brandskydd, energietablering, datakommunikation, underhåll, en anpassad planlösning och möbler. Redan innan projekten sätts i gång hjälper vi kunderna med att rita upp bodetableringen och lämna över underlag för bygglovsansökan....

Lambertsson etablerar nytt kundcenter

Öppnar södra Sveriges mest centrala maskinuthyrning

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.