Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling ska vara en självklarhet! Alla vi som jobbar på Lambertsson ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. På Lambertsson har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbning, diskriminering och hot om repressalier.

Som utgångspunkt för arbetet med människors lika värde ligger våra kärnvärden JUPP – Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Med JUPPen i ryggen kommer vi en bra bit i arbetet för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för detta. En bra blandning skapar ett bra team. I Lambertsson rekryterar och befordrar vi utifrån kompetens och kunskap. Vi ska alla ha samma möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. Vårt arbete för likabehandling och mot diskriminering präglas av öppenhet, samarbete och dialog.

Lika förutsättningar - lika möjligheter

I Lambertsson erbjuder vi kvinnor och män samma förutsättningar och möjligheter avseende anställning, utveckling, villkor och inflytande. Vi strävar efter en personalsammansättning som avspeglar samhället i övrigt vad gäller kön, bakgrund och ålder. Våra arbetsplatser ska vara inkluderande och trygga där vi respekterar varandra för vilka vi är. Vi tar gemensamt ansvar för att säkra vår nolltolerans mot kränkningar och diskriminering. Arbetet för jämställdhet och mångfald går i enlighet med Peabs policy och handlingsplaner för likabehandling och mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Våra kärnvärden

Jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga är Lambertssons kärnvärden och det som bäst beskriver oss som personer, vad vi står för och hur vi jobbar. Här kan du läsa mer om vad det innebär för alla oss som jobbar på Lambertsson.

Uppförandekod

Som en del i Peab vill vi skapa mervärden för oss själva, våra kunder och leverantörer, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsmiljö

Inom Lambertsson ser vi ständigt över vår arbetsmiljö, såväl på våra produktionsarbetsplatser som på våra kontor. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi arbetar med att höja alla medarbetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.